زبان: سیسیلی

دانلود فیلم The Godfather: Part II 1974 پدرخوانده 2

دانلود فیلم The Godfather: Part II 1974 پدرخوانده 2

زندگی اولیه و حرفه ویتو کورلئونه در دهه 1920 شهر نیویورک به تصویر کشیده می شود، در حالی که پسرش، مایکل، گسترش می یابد و کنترل خود را بر سندیکای جنایات خانوادگی محکم می کند.

دانلود فیلم