زبان: سینداری

دانلود فیلم The Lord of the Rings 3 2003 ارباب حلقه ها ۳

دانلود فیلم The Lord of the Rings 3 2003 ارباب حلقه ها ۳

گندالف و آراگورن جهان انسان ها را در مقابل ارتش سائورون رهبری می کنند تا نگاه او را از فرودو و سام در حالی که با حلقه یگانه به کوه عذاب نزدیک می شوند جلب کنند.

دانلود فیلم

دانلود فیلم The Lord of the Rings 2 2002 ارباب حلقه ها ۲

دانلود فیلم The Lord of the Rings 2 2002 ارباب حلقه ها ۲

در حالی که فرودو و سام با کمک گولوم شیطون به موردور نزدیک‌تر می‌شوند، گروه دوپاره در برابر متحد جدید سائورون، سارومان، و انبوهی از ایزنگارد او ایستادگی می‌کنند.

دانلود فیلم

دانلود فیلم The Lord of the Rings 1 2001 ارباب حلقه ها ۱

دانلود فیلم The Lord of the Rings 1 2001 ارباب حلقه ها ۱

هابیتی فروتن از شایر و هشت همراهش برای نابود کردن حلقه قدرتمند و نجات سرزمین میانه از دست ارباب تاریکی سائورون راهی سفر می شوند.

دانلود فیلم