سال انتشار: 1962

دانلود فیلم To Kill a Mockingbird 1962 کشتن مرغ مقلد

دانلود فیلم To Kill a Mockingbird 1962 کشتن مرغ مقلد

آتیکوس فینچ، یک وکیل بیوه در آلابامای دوران افسردگی، از یک مرد سیاهپوست در برابر اتهام تجاوز جنسی ناشایست و از فرزندانش در برابر تعصب دفاع می کند.

  • 19 دسامبر 2021
  • 0
  • 728 بازدید
ادامه مطلب / دانلود
دانلود فیلم Lawrence of Arabia 1962 لورنس عربستان

دانلود فیلم Lawrence of Arabia 1962 لورنس عربستان

داستان T.E. لورنس، افسر انگلیسی که در طول جنگ جهانی اول قبایل مختلف عرب را که اغلب متخاصم بودند، متحد و رهبری کرد تا با ترک ها بجنگند.

  • 18 دسامبر 2021
  • 0
  • 810 بازدید
ادامه مطلب / دانلود
دانلود فیلم Hara-Kiri 1962 هاراکیری

دانلود فیلم Hara-Kiri 1962 هاراکیری

وقتی به یک رونین که در کاخ یک لرد فئودال درخواست سپپوکو می کند، از خودکشی وحشیانه رونین دیگری که قبلاً به آنجا رفته بود گفته می شود، او نشان می دهد که چگونه گذشته آنها در هم تنیده شده است - و در انجام این کار یکپارچگی قبیله را به چالش می کشد.

  • 9 دسامبر 2021
  • 0
  • 288 بازدید
ادامه مطلب / دانلود