دانلود سریال Fallout سقوط

دانلود سریال Fallout سقوط

در آینده، لس آنجلس پسا آخرالزمانی که توسط نابودی هسته‌ای ایجاد می‌شود، شهروندان باید در پناهگاه‌های زیرزمینی زندگی کنند تا از خود در برابر تشعشعات، جهش‌یافته‌ها و راهزنان محافظت کنند.