دانلود سریال Finders Keepers یابندگان گنج زیرنویس فارسی

دانلود سریال Finders Keepers یابندگان گنج

مارتین ردیاب مشتاق و فروشنده چرخ‌دارش به زودی داماد اشلی می‌شوند که در سفری با پسران در مزارع روستایی سامرست، گنجینه‌ای از گنج دفن شده ساکسون را به ارزش میلیون‌ها کشف می‌کنند.