دانلود سریال Night Blooming Flower شکوفه شب زیرنویس فارسی

دانلود سریال Night Blooming Flower شکوفه شب

یک نجیب زاده با خانواده وزیر ایالت چپ ازدواج می کند تا شوهر جدیدش در همان روز بمیرد. او روزها به عنوان یک بیوه زندگی می کند و شب ها از زندگی منزوی خود فرار می کند و با استفاده از مهارت های رزمی خود به نیازمندان کمک می کند.

دانلود سریال