دانلود فیلم 12 Years a Slave 2013 دوازده سال بردگی

دانلود فیلم 12 Years a Slave 2013 دوازده سال بردگی

در دوران پیش از جنگ ایالات متحده، سولومون نورثاپ، یک مرد سیاه پوست آزاد از شمال نیویورک، ربوده شده و به عنوان برده فروخته می شود.

دانلود فیلم