دانلود فیلم A Quiet Place 2018 یک مکان ساکت زیرنویس فارسی

دانلود فیلم A Quiet Place 2018 یک مکان ساکت

خانواده ای در دنیایی که بیشتر انسان ها توسط موجودات کور اما حساس به صدا کشته شده اند برای بقا تلاش می کنند. آنها مجبورند به زبان اشاره با هم ارتباط برقرار کنند تا موجودات را از خود دور نگه دارند.

دانلود فیلم