دانلود فیلم Before It Ends 2023 پیش از پایان

دانلود فیلم Before It Ends 2023 پیش از پایان

با الهام از وقایع واقعی، فصلی تاریک از تاریخ دانمارک و معضلات غیرقابل تصوری را که مردم باید در پی جنگ با آن روبرو شوند را به تصویر می‌کشد.