دانلود فیلم Camp Hideout 2023 مخفیگاه کمپ

دانلود فیلم Camp Hideout 2023 مخفیگاه کمپ

پس از اینکه یک نوجوان مشکل دار یک وسیله مهم را از دو غاز بزرگ شهر می دزدد، او در یک کمپ تابستانی کلیسا پنهان می شود و باید از دوستان تازه پیدا شده خود به هر قیمتی محافظت کند که بدخواهان او را ردیابی کنند.