دانلود فیلم Chinatown 1974 محله‌ی چینی‌ها

دانلود فیلم Chinatown 1974 محله‌ی چینی‌ها

یک کارآگاه خصوصی که برای افشای یک زناکار در دهه 1930 لس آنجلس استخدام شده است، خود را در شبکه ای از فریب، فساد و قتل گرفتار می یابد.

دانلود فیلم