دانلود فیلم Gods of the Deep 2023 خدایان از اعماق زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Gods of the Deep 2023 خدایان از اعماق

هنگامی که یک ماموریت جسورانه یک تیم زیردریایی در اعماق دریا را به دهانه ای مرموز در کف اقیانوس هدایت می کند، آنها یک دنیای گمشده زیر آب را کشف می کنند و نژاد باستانی موجودات ماورایی آن را بیدار می کنند.