دانلود فیلم I’m Totally Fine 2022 من کاملا خوبم

دانلود فیلم I’m Totally Fine 2022 من کاملا خوبم

زنی در سوگ که پس از مرگ دوستش برای پاک کردن سر خود به سفری انفرادی می رود. با این حال، برنامه های تعطیلات مراقبت از خود ونسا زمانی که با موقعیتی خارج از این دنیا روبرو می شود تغییر می کند.