دانلود فیلم Inglourious Basterds 2009 حرامزاده‌های لعنتی

دانلود فیلم Inglourious Basterds 2009 حرامزاده‌های لعنتی

در فرانسه تحت اشغال نازی ها در طول جنگ جهانی دوم، برنامه ای برای ترور رهبران نازی توسط گروهی از سربازان یهودی آمریکایی همزمان با برنامه های انتقام جویانه صاحب یک تئاتر برای همین موضوع است.

دانلود فیلم