دانلود فیلم Lock Stock and Two Smoking Barrels 1998 چخماق قنداق و دو لوله پر از دود

دانلود فیلم Lock  Stock and Two Smoking Barrels 1998 چخماق  قنداق و دو لوله پر از دود

ادی سه رفیق خود را متقاعد می کند تا برای یک بازی پوکر حیاتی در برابر یک اوباش قدرتمند محلی، هچت هری، پول جمع کنند. ادی ضرر می کند و پس از آن هری یک هفته به او فرصت می دهد تا 500000 پوند را پس بدهد.

دانلود فیلم