دانلود فیلم New Kung Fu Cult Master 2022 استاد جدید فرقه کونگ فو

دانلود فیلم New Kung Fu Cult Master 2022 استاد جدید فرقه کونگ فو

استاد وودانگ ژانگ کویشان که در جزیره یخ و آتش شانگری لا به همراه خانواده اش به دور از اختلاف و خونریزی زندگی می کند، در کمین نشست و پسر جوانش ژانگ ووجی را یتیم کرد.