دانلود فیلم Paradise Highway 2022 بزرگراه بهشت زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Paradise Highway 2022 بزرگراه بهشت

یک راننده کامیون برای نجات برادرش از باند مرگبار زندان مجبور به قاچاق محموله غیرقانونی شده است. در حالی که ماموران FBI در ردیابی او داغ هستند، وجدان سالی به چالش کشیده می شود که بسته نهایی یک دختر نوجوان است.

دانلود فیلم