دانلود فیلم Paths of Glory 1957 راه‌های افتخار

دانلود فیلم Paths of Glory 1957 راه‌های افتخار

پس از امتناع از حمله به موقعیت دشمن، یک ژنرال سربازان را به بزدلی متهم می کند و افسر فرمانده آنها باید از آنها دفاع کند.

دانلود فیلم