دانلود فیلم Princess Mononoke 1997 شاهزاده مونونوکه

دانلود فیلم Princess Mononoke 1997 شاهزاده مونونوکه

در سفری برای یافتن درمانی برای نفرین تاتاریگامی، آشیتاکا خود را در میانه جنگ بین خدایان جنگل و تاتارا، مستعمره معدن، می بیند. در این کوئست او با سان، مونونوکه هیم نیز ملاقات می کند.

دانلود فیلم