دانلود فیلم Cult Killer 2024 قاتل فرقه زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Cult Killer 2024 قاتل فرقه

هنگامی که یک بازپرس خصوصی مشهور به قتل می رسد، سرپرست او پرونده را بر عهده می گیرد. همانطور که تحقیقات او آشکار می شود، او مجبور می شود با قاتل خود یک اتحاد خطرناک ایجاد کند تا اسرار وحشتناک شهر را کشف کند و عدالت را در برابر آن اجرا کند...

دانلود فیلم