دانلود فیلم Dangal 2016 دنگل

دانلود فیلم Dangal 2016 دنگل

کشتی گیر سابق ماهاویر سینگ فوگات و دو دختر کشتی گیرش در برابر ظلم اجتماعی برای کسب افتخار در بازی های مشترک المنافع مبارزه می کنند.

دانلود فیلم